News archive

Kontrakt om verdens første enskrogs pendelferje i aluminium

For aller første gang skal det bygges en ny enskrogs pendelferje i aluminium. - Lav vekt stiller mindre krav til energibruk. I kombinasjon med batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn, sier teknisk direktør Sigvald Breivik i ferjerederiet Norled om ferjen som skal bygges av Westcon.

Aluminiumsferjen skal ta opp arven etter den historiske nyvinningen «MF Ampere», som er verdens første batteridrevne bilferje. Norled signerte nylig kontrakt med Westcon Yards som har fått oppdraget med å bygge den nye ferjen. Det er selskapet LMG Marin som har designet fartøyet.

- Korte fergestrekninger er svært godt egnet for å drives helt eller delvis med elektrisk kraft, og velutprøvd teknologi og kompetanse finnes tilgjengelig. Vi ser frem til å utvikle kompetansen videre sammen med våre partnere, sier Sigvald Breivik.

Den nye ferjen skal gå i sambandet mellom Hjellestad og Klokkarvik i Hordaland, og det skal kunne ta med 16 biler. Fartøyet skal konstrueres for å kunne ta imot to vogntog á 52 tonn. - Dette blir en lettdrevet ferge med det aller nyeste av energieffektivisering- og batteriteknologi om bord, og det er spesielt hyggelig at fartøyet skal operere i vårt nærområde, sier daglig leder Torbjørn Bringedal i LMG Marin.

Det er god stemning også hos skipsverftet Westcon:

- Ingenting gjør oss stoltere og gladere enn når vi får fornyet tillit fra flotte og innovative kunder som Norled. Westcon har tidligere levert vedlikehold og modifikasjoner til Nordleds ferjer. Nå ser vi frem til å utvikle samarbeidet videre med leveringen av et komplett, moderne fartøy utrustet med utstyr fra Westcon, sier Endre Matre, teknisk direktør i Westcon Yards.

Gjennom mange år har Westcons elektro- og automasjonsselskap levert løsninger for elektrifisering av skip og landstrømløsninger for ulike typer fartøy, og det nye oppdraget er i tråd med Westcons strategi om å økt aktivitet utenfor offshoremarkedet.

- Vi har fra tidligere fått i oppdrag å bygge to fiskefartøy og med denne kontrakten tar vi steget inn i markedet for bygging av ferjer. Det er et spennende marked der vi får benyttet bredden av våre tjenester innen blant annet skipsbygging og elektrifisering, sier Matre.

Fartøyet skal overleveres til Norled innen utgangen av oktober 2019, og den skal settes i drift 1. januar 2020. Miljø-ferjen blir et lite fartøy med halvautomatisk lading. Westcons kraft- og styringssystem eSEAMatic BLUE skal sørge for elektrisk fremdrift med biodiesel som supplement.

- Vi er glade for å kunne konstatere at norske verft er konkurransedyktige med utenlandske verft for denne type høyteknologiske fartøy. Norled har forhandlet med ulike verft og er glade for å være i stand til å bygge lokalt med lokale underleverandører, sier Breivik.

Kontakt:

Sigvald Breivik, teknisk direktør i Norled: 990 26 237, sigvald.breivik@norled.no

Endre Matre, teknisk direktør i Westcon Yards: 992 93 200, endre.matre@westcon.no

Om Westcon Yards

Westcon Yards er et verft i Vindafjord kommune i Rogaland. Selskapet inngår i det familieeide Westcon Group som er kjent for leveranser innen skips-, rigg- og subsea-bransjen.

Om Norled

Med 1200 ansatte og en omsetning på 2,3 milliarder kroner er Norled et av landets største ferjerederier og verdens femte største operatør av hurtigbåter. I tillegg er vi en ledende aktør innenfor fjordturisme.
Gjennom offensiv satsing på ny miljøteknologi har vi blitt en av de raskest voksende aktørene i vår bransje. Norled har vært først ut i verden både på utslippsfrie ferjer (2015), hybridferje (2016), ferje med trådløs lading (2017) og hybrid-hurtigbåter (bygging i 2018). Norled er i 2018 også prekvalifisert for verdens første hydrogenferje.

Selskapet har 78 fartøyer og virksomhet fra Oslofjorden til Troms, med kontorer i Stavanger, Bergen og Oslo.

Om LMG Marin

LMG Marin er et skipsdesignfirma med hovedkontor i Bergen. LMG Marin feirer i år 75-års jubileum og har helt fra starten av hatt lokale ferjer og fjordbåter som en viktig del av sitt virke. Det opereres over et 50-talls ferjer langs kysten som er bygget etter våre tegninger, de eldste med tradisjonelle dieselmotorer, nyere utgaver går gjerne på naturgass og nå de aller siste med batteridrift.Kontrakt om verdens første enskrogs pendelferje i aluminium